Pelletkachel info

Pelletkachels-kempen

 • Hoe werkt een pelletkachel eigenlijk ?

Een pelletkachel is in feite een houtkachel maar dan met pellets als brandstof. Zoals een houtkachel kan men hier dan ook spreken van een verbranding door vergassing.

De werking zelf is zeer eenvoudig, er worden pellets met behulp van een vijzel in de branderbak geworpen.

Wanneer de branderpot voldoende pellets bevat gaat de ontstekingssonde ontsteken, op dat moment gaat de rookgasventilator lucht blazen over de smeulende pellets en gaat het vuur ontsteken. Dit noemt men de opstartfase. Wanneer alle parameters in orde zijn gaat de kachel in zijn "werkingmodus"

Het vermogen en of de temperatuur kan worden ingestelt en de ruimteventilator kan op verschillende standen de opgewarmde lucht in de ruimte blazen.

 

 • Mag ik een afvoer gewoon door de muur maken zonder echte schouw ?

NEEN. Absoluut niet toegelaten en bovendien onveilig.

Ja maar bij installateur X zeggen ze dat dit wel mag horen wij wel eens zeggen in de showroom.

Even enkele zaken uitleggen. Het grootste gevaar is dat er op deze manier practisch geen vrijwillige afvoer mogelijk is. Dus bij eventueel uitvallen om welke reden dan ook van de rookgasventilator worden geen gassen meer afgevoerd met alle mogelijke gevolgen vandien.

Wat ook een gevaar inhoudt van "zonder" echte schouw te werken is dat men condensvorming gaat ontwikkelen in de buis naar de kachel. De rookgassen zijn warm, de buitentemperatuur is koud en men krijgt condensvorming. De buis gaat verstroppen, gassen kunnen niet worden afgevoerd, ofwel brandt uw buis uit ofwel in het slechtste geval brandt de kachel uit.

 

 • Kan ik een pelletkachel aanschaffen wanneer ik geen schouw heb ?

Absoluut wel. Wat wij dan doen is een dubbelwandige buis maken tegen de gevel tot boven de dakrand om zodoende voldoende trek te krijgen in de afvoerbuis.

Wanneer dit om estetische redenen niet mogelijk is kunnen we ook een dakdoorvoer plaatsen zodat er slechts een buis zichtbaar op het dak gemonteerd word.

Een dubbelwandige inox buis werkt uitstekend voor een pelletkachel.

 

 • Maakt een pelletkachel lawaai ?

Een veel gehoord argument is wel dat een pelletkachel lawaai zou maken. Dit geluidsniveau hangt af van vele factoren. Ook factoren die helemaal niets met de pelletkachel zelf te maken hebben. Ten eerste en zeker niet onbelangrijk is de acoustiek van de ruimte waar de kachel staat. Zo geven bepaalde merken een maximale decibel waarde op van bv 36 db. Hou er wel rekening mee dat deze metingen in de best mogelijke omstandigheden worden opgemaakt.

Wij hebben 3 merken in het assortiment, Nordica Extraflame, Thermorossi en Clam en kunnen gerust stellen dat deze alledrie bij de stilste op de markt horen, maar...een pelletkachel gaat men altijd kunnen horen, wij gaan geen onwaarheden verkondigen.

 

 • Verbruik van een pelletkachel.

Het verbruik van een pelletkachel is afhankelijk van het vermogen van de kachel, dit vermogen wordt steeds weergegeven in de technische gegevens van de kachel. Voor een kleine pelletkachel van 7 kw zal dit ( afhankelijk van model ) rond de 600 gram pellets per uur zijn. De meeste pelletkachels hebben een voorraadbak tussen 15 kg en 25 kg, wat maakt dat de kachel vele uren kan branden zonder bij te vullen. Als we een gemiddelde prijs voor pellets rekenen van 4 euro/15kg kost dit 0,26 euro per kg. De pelletkachel uit ons voorbeeld verbruikt echter maar 600 gram per uur, dus kost een uur verwarmen maximaal 0,16 cent per uur. Op 8 uur kost dit dus 1,28 euro. Op maandbasis zal dit dus 38,4 euro kosten.

 

 • Fijn stof uitstoot ?

Waar gaat het om? Wanneer in Vlaanderen de hoeveelheid fijn stofconcentratie overschreden wordt ( meer dan 50nm/g/m3 ) verspreidt de overheid een negatief stookadvies. Dit stookadvies geldt niet NIET voor pelletverwarming. Bij een openhaard is er een rendement van 15%, bij een moderne pelletkachel stijgt dit rendement tot boven 90%. M.a.w. wanneer het rendement stijgt daalt het brandstofverbruik en wordt dus MINDER fijn stof geproduceerd. Download hier alle informatie over pellets en fijnstofuitstoot.

 

 • Flexibel in de schouw plaatsen?

Wanneer wordt een inox dubbelwandige flexibel aanbevolen? Wel om u als klant niet onnodig op kosten te jagen trachten wij meestal eerst  gewoon op de bestaande schouw aan te sluiten. Als we merken dat de schouw echt niet voldoet kunnen we nadien nog altijd een flexibel plaatsen. Op de 100 installaties is dit misschien 5 keer nodig, laat u dus niet wijsmaken dat dit ALTIJD zou moeten zoals men nogal graag zegt. Een flexibel moet altijd dubbelwandig zijn en van eerste keus inox. De prijs van flexibel zal rond de 70 euro per meter zijn exclusief de installatiekosten.


 • Pellets en toevoer

De pellets worden gemaakt door zaagsel, ofwel zuivere houtresten (zonder verf ) producten van zagerijen, timmerateliers en andere activiteiten verbonden met de houtbewerking en uitvoeringen met hout, onder zeer hoge druk te plaatsen.
Dit type brandstof is absoluut ecologisch aangezien er geen enkele lijmstof wordt gebruikt om ze compact te houden. In feite wordt de compactheid van de pellets na verloop van tijd gegarandeerd door een natuurlijke substantie die in hout zit: ligniet.

Naast een ecologische brandstof, aangezien men maximaal houtresten benut, bieden pellets ook technische voordelen.
Hout heeft een calorisch vermogen van 4,4 kWh/kg. (bij 15% vochtigheid, wat betekent na circa 18 maanden drogen), terwijl het vermogen van pellets 5 kWh/kg bedraagt.
Pellets hebben een dichtheid van 650 kg/m3 en het watergehalte is gelijk aan 8% van het gewicht. Daarom hoeven pellets niet een tijd te blijven liggen om een geschikt calorisch rendement te verkrijgen.


 • AansluItIng op het elektrIcIteItsnet

De generator is voorzien van een elektrisch stroomsnoer dat gekoppeld moet worden aan een stopcontact van 230V 50 Hz, mogelijk met een magnetothermische schakelaar. Het stopcontact moet makkelijk bereikbaar zijn.
De elektrische instalatie moet conform zijn; controleer in het bijzonder de efficiëntie van de aardaansluiting. Een verkeerde aardaansluiting kan storingen veroorzaken waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Afwijkingen van de voeding van meer dan 10% kunnen storingen geven in de werking van het product.


 • Aansluiting rookgasafvoer

De aansluitingen van de rookgasafvoer en het water moeten uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel, dat de verklaring moet afleveren waarin staat dat de installatie conform de nationale voorschriften is.
De installateur moet de conformiteitsverklaring van de installatie volgens de wet overhandigen aan de eigenaar of een vertegenwoordiger ervan, vergezeld van:

1) de handleiding voor gebruik en onderhoud van het toestel en van de componenten van het systeem (bijvoorbeeld de rookgaskanalen, schoorsteen, enz.); 2) fotostatische of fotografische kopie van de schoorsteenplaat;
3) handleiding van het systeem (waar voorzien).

De installateur wordt aangeraden om een bewijs te vragen voor ontvangst van de overhandigde documentatie en die samen te bewaren met een kopie van de technische documentatie van de uitgevoerde installatie.
Bij een installatie in een appartementsgebouw, moet vooraf de beheerder aangesproken worden


 • InstallatIe in badkamers, slaapkamers en lofts

In badkamers, slaapkamers en lofts is uitsluitende de hermetische installate toegestaan, of de installatie van toestellen met gesloten vuurpot met gekanaliseerde afname van de verbrandingslucht van buitenaf.


 • PositionerIng en Veiligheidsafstanden

De draagvlakken en/of steunpunten moeten geschikt zijn om het totaal gewicht van het apparaat, de accessoires en de bekledingen te dragen Als de vloer gerealiseerd is in een brandbaar materiaal, wordt aanbevolen een bescherming in brandvrij materiaal te gebruiken dat ook de voorzijde beschermt tegen eventueel gemorste brandstof tijdens de gewone onderhoudswerkzaamheden.

Voor de correcte werking, moet de generator waterpas staan.
De belendende vloeren opzij en achteraan en het draagvlak op de vloer moeten gerealiseerd zijn in een onbrandbaar materiaal. Het is toegelaten te installeren naast brandbare of warmtegevoelige materialen, op voorwaarde dat een veiligheidsafstand in acht genomen wordt, wat voor een pelletkachel gelijk is aan:


 • Kan ik de pelletkachel zelf installeren? 

 

 Als u voldoende technische kennis heeft en alle connecties volgens de geldende regels die door de fabrikant worden opgelegd volledig volgt kan u een installatie eventueel zelf doen. In de meeste gevallen zal u hiermee weinig tot niets kunnen besparen gezien er dan steeds 21% btw moet aangerekend worden, ook wanneer uw woning ouder is dan 10 jaar. Wanneer u ditzelfde werk door ons als erkend installateur laat uitvoeren wordt alles slechts aan 6% btw gerekend, dus bespaard u zowel op de werkuren als de kachel zelf 15% door het verlaagd btw tarief.

En,...u heeft de volledige garantie die bij zelfplaatsing niet kan gegeven worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren