pelletkachels handleiding

Pelletkachels-kempen

Programmatie van de weekthermostaat bij een Extraflame pelletkachel.


  • Reiniging en onderhoud voor rekening van de gebruIker

De periodieke reinigingswerkzaamheden, zoals beschreven in deze handleiding voor gebruik en onderhoud, moeten met de grootste zorg worden uitgevoerd na het lezen van de aanwijzingen, procedures en termijnen beschreven in deze handleiding.

reInIgIng van de oppervlakken en bekleding
Gebruik geen agressieve, schurende of chemische schoonmaakmiddelen voor het reinigen!
De reiniging van de oppervlakken moet worden gedaan wanneer de generator en de bekleding helemaal zijn afgekoeld. Voor het onderhoud van de oppervlakken en metalen delen kan worden volstaan met een met water bevochtigde of een met water en neutrale zeep bevochtigde doek. Bij niet-naleving van de aanwijzingen kan het oppervlak van de generator schade oplopen en kan de garantie vervallen.

reInIging glas keramiek
Gebruik geen agressieve, schurende of chemische schoonmaakmiddelen voor het reinigen!
De reiniging van het glas keramiek mag alleen worden gedaan wanneer het glas helemaal is afgekoeld.
Reinig glaskeramiek gewoon met een droge kwast en licht bevochtigd stuk krantenpapier dat u sopt in asresten van de kachel. In geval van erg vuil glas, gebruik alleen een speciaal reinigingsmiddel voor glaskeramiek. Spuit een kleine hoeveelheid van dit reinigingsmiddel op een doek en breng het hiermee aan op het glaskeramiek. Niet spuit het schoonmaakmiddel noch enige andere vloeistof rechtstreeks op het glas of op de afdichtingen. Bij niet-naleving van de aanwijzingen kan het oppervlak van het glas keramiek schade oplopen en kan de garantie vervallen.

ReInIging van het pellet reservoir

Wanneer het pellet reservoir helemaal leeg is, sluit dan de voedingskabel van de generator of en verwijder eerst de resten (stof, spaanders, etc.) uit het lege reservoir, alvorens dit te gaan vullen.


  • DAGELIJKS ONDERHOUD

Open de deur - Reinig het glas met een vochtige doek

Spuit detergent of een andere schoonmaakvloeistof nooit rechtstreeks op het keramische glas.

ReinIging vuurpot en verbrandingskamer

1. Zuig de resten weg uit de vuurpot
2. Haal de vuurpot volledig uit zijn zitting;
3. Zuig de as weg uit de zitting van de vuurpot en de verbrandingskamer
4. Maak alle gaten in de vuurpot vrij met de meegeleverde speciale pook.
5. Plaats de vuurpot terug in zijn zitten en duw die naar de wand van de vuurhaard toe. 6. Indien een asopvangbak aanwezig is, moet u de assen eruit wegzuigen.

Opmerking: gebruik een geschikte aszuiger met specIale bak voor de scheiding van de opgezogen assen.


  • Iedere 3/4 dagen - wekelijks

Aslade

Controleer iedere 3-4 dagen de inhoud van de aslade, ledig minstens een/twee keer per week.
Waar voorzien moet u het onderste deurtje openen / wegnemen.
Haal de verwijderbare aslade weg en maak die leeg in een speciale bak.
Zuig de resten weg uit de zone onder de zitting van de verwijderbare aslade. Wanneer alles is schoongemaakt, plaats u de verwijderbare lade terug en sluit / herplaatst u het externe deurtje.

Bepaalde kachels hebben het asopvangbakje rechtstreeks in de verbrandingskamer, hier volstaat het om het deurtje te openen en de assen rechtstreeks uit het bakje weg te zuigen.


  • Maandelijks

ReInIging warmtewIsselaar:

Maandelijks moet men de kamer van de warmtewisselaars reinigen omdat het roet dat zich afzet op de achterkant van de vuurwand de normale afvoer van rookgassen belemmert, waardoor het rendement wordt en de normale werking van de kachel worden benadeeld. Open het deurtje om bij de verbrandingskamer te komen. Haal de vuurpot volledig uit zijn zitting.
Op basis van het model, verwijdert u of draait u aan de sleutel bovenaan, de schroeven of de wandstop van de wand van de vuurhaard, haal de wand van de vuurhaard weg en ga verder met de reiniging met behulp van de pook en een speciale aszuiger.

Wanneer de reiniging is voltooid, plaats u de verwijderbare wand van de vuurhaard terug, bevestig opnieuw met de speciale schroeven en draai de sleutel in de andere richting dan toen u de wand wegnam of plaats de stop van de wand van de vuurhaard terug op zijn plaats. Plaats de vuurpot opnieuw in zijn zitting.


  • Gewoon onderhoud uItgevoerd door bevoegde technIcI

Een generator die pellets als vaste brandstof gebruikt, moet jaarlijks een gewone onderhoudsbeurt krijgen, uitgevoerd door een bevoegde technicus, die hiervoor uitsluitend originele reserveonderdelen gebruikt.
Wanneer dit niet wordt nageleefd, kan de veiligheid van het toestel in gevaar komen en kan dit de rechten op de garantiecondities doen vervallen. Wanneer de frequenties voor de reiniging, voorbehouden voor de gebruiker, worden nageleefd zoals beschreven in de handleiding voor gebruik en onderhoud, blijft een correcte verbranding in de generator na verloop van tijd verzekerd en worden eventuele problemen en/ of werkingsstoringen vermeden, waarvoor bijkomende interventies van de technicus nodig zouden zijn. De aanvragen voor interventies voor gewoon onderhoud worden niet in beschouwing genomen in de garantie van het product.

DIchtingen van de deur, asbak en vuurpot

De dichtingen garanderen dat de kachel hermetisch afgesloten is zodat deze goed werkt.
Dit moet men regelmatig controleren: wanneer die versleten of beschadigd blijken, moeten ze onmiddellijk worden vervangen. Deze interventies moeten uitgevoerd worden door een bevoegde technicus.

Aansluiting op de schoorsteen

De buis die naar de schoorsteen leidt moet jaarlijks of toch telkens dit nodig is gestofzuigd en schoongemaakt worden. Als er horizontale stukken zijn, moet men de residuen eerst wegnemen omdat die de passage van de rookgassen belemmeren.

Buitendienststelling (einde seizoen)

Vooraleer de kachel op het einde van ieder seizoen uit te zetten, is het aanbevolen om het pelletreservoir volledig leeg te maken, en om eventuele pelletresten en stof dat erin achterblijft met een stofzuiger weg te nemen.
Bovendien wordt u verzocht om de generator van het elektrische net los te koppelen en om de voedingskabel weg te nemen omwille van de veiligheid, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.

Het gewone onderhoud moet minstens eenmaal per jaar worden uitgevoerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren